DISC - uspeh u komunikaciji

DISC - prilagođavanje je neophodna kompetenca.
 
Sadržaj treninga:
  • Tip ličnosti - kriterijumi koji će olakšati bankarskim službenicima da  odrede tipove ličnosti klijenata
  • Targetiranje - bankarski službenici izlaze sa jasnom slikom kako targetirati klijente
 
Workshop: 
  • Analiziraj tri svoja klijenta, šta DA a šta NE kod pojedinih tipova klijenata?
  • Kako se najbolje pripremiti za sastanak?
 
Role play situacije sa terena.
 
 
DISC - adjustment is necessary competence
 
Training content:
  • Personality type - the criteria that will facilitate banking officials to determine personality types of clients 
  • Targeting - banking officials come out with a clear picture of how to target customers
 
Workshop:
  • Analyze three clients, what to do or what not to do for certain types of customers? 
  • How to be prepared for the meeting?
 
Role play situations from the field.

O BCT-u

Nastali kao porodična kompanija sa ciljem prenošenja stečenog znanja i iskustva u PHARMA i FMCG industriji. Misija - interpersonalna, unutar organizacijska, subordinisana koordinacija i harmonizacija radnih procesa. Mi smo tu da bi Vaš uspeh bio plod dobre pripreme.

Posete

396253
Danas
Juče
Ove nedelje
Ovog meseca
Ukupno poseta
613
390
1355
12153
396253

BCT kontakt

Aleksandar Dolaš, CEO-owner
tel/viber: +381.65.375.61.86
 
Tereza Dolaš, Sales Trainer
tel/viber: +381.65.375.61.86
Facebook
Google Plus
LinkedIn
Twitter
Youtube